• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Znaczenie prawidłowej diety dla zdrowia kości i stawów

propagowanie jest przynoszącą efekty odmianą nakłonienia konsumenta do zainteresowania produktem, usługą albo marką. Promowanie i nakłanianie do zainteresowania na dany towar to reklama. Jest ona skierowana wyłącznie na interesy określonej jednostki – przetestuj ANCHOR. Oznacza to, że wytwarzając, a następnie emitując spot reklamowy, można sobie pozwolić zachwalać, zachęcać i pokazywać produkt swojej marki, nie porównując z tym samym towarem obcego producenta. Taka forma reklamy jest zakazana. Nie wolno prezentować marki konkurencyjnej w swej reklamówce, bez uwagi na to, czy chcemy wyłącznie o niej nadmienić, czy także, co jest niedozwolone oczernić rywalizującą na płaszczyźnie rynkowej jednostkę gospodarczą lub jej produkt. Można jednakże użyć sformułowania o nie zrównaniu swojego tworu porównaniu do pozostałych, bez przytoczenia konkretnych rywali. Łatwiej to tłumacząc,wolno o własnym produkcie mówić czy pisać, że jest on niedościgniony w branży, że jest numerem jeden, że jedynie ten wyrób spełni oczekiwania człowieka. Nie można tutaj uciekać odprawdziwości, lecz właśnie taka forma jest tolerowana.

1. Artykuł

2. Przeglądaj

3. Sprawdź stronę

4. Strona główna

5. Więcej informacji

Categories: Edukacja

Comments are closed.