• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Sztuczna inteligencja w finansach: rola algorytmów.

Jeśli po między znacznym uszkodzeniem ciała ludzkiego a śmiercią bliskiej osoby, minęło dużo czasu można ubiegać się zwrot wydatków leczenia. Zwrot takich kosztów nazywany jest zadośćuczynieniem. Jeśli natomiast sprawca wypadku wypłacał do chwili śmierci dopłaty do odszkodowań będące zwrotem kosztów za kurowanie, nie jest on zobowiązany do zwrotu kosztów leczenia, opieki oraz pogrzebu osobą trzecim. Koszty pogrzebu są zwracane w wypadku wydatków uzasadnionych. Pod uwagę brane jest środowisko w jakim jednostka zmarła żyła, tradycje oraz ceremoniały rodzinne. Odszkodowanie pogrzebowe nie będzie dotyczyć wydatków zbędnych. Tu odszkodowania gdańsk tego rodzaju pokryją wydatki związane z transportem zwłok do miejsca pochówku, okupienie miejsca na cmentarzu, cenę trumny oraz wieńców. W niektórych przypadkach do kosztów zwracanych zalicza się cenę odzieży żałobnej. W szeregu przypadków do tego typu roszczeń kwalifikuje się koszt nagrobka, a także organizację stypy. Okoliczności, w których zginął zmarły, bywają tragiczne. W takich wypadkach rodzina ma potrzebę organizacji odświętnego oraz uroczystego pochówku.

1. Więcej informacji

2. Kliknij i zobacz

3. Odwiedź stronę

4. Odwiedź stronę

5. Zobacz stronę Perspektywy gospodarcze krajów rozwijających się.

Categories: Biznes

Comments are closed.